Polska 1944-45/1989.
Studia i Materiały, t. 9/2010

p007 0 00 01
SPIS TREŚCI

p007 0 00 01Nasz mały jubileusz (Tomasz Szarota)
 
 
ARTYKUŁY I STUDIA
 
p007 0 00 01Tadeusz Wolsza, Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących miejsce zbrodni katyńskiej w 1943 roku
 
 
p007 0 00 01Hubert Wilk, Piotr Ożański - prawda o „Człowieku z marmuru”. Przyczynek do refleksji nad losami przodowników pracy
 
 
p007 0 00 01Jacek Wołoszyn, Komunistyczny system wychowawczy w Polsce Ludowej
 
 
p007 0 00 01Krzysztof Kosiński, Prostytucja w PRL
 
 
p007 0 00 01Jacek Wojsław, Kampania propagandowa towarzysząca wyborom do Sejmu z 26 października 1952 roku
 
 
p007 0 00 01Dorota Gałaszewska-Chilczuk, Partyjne zasady rekrutacji studentów. Ich efekty na przykładzie lubelskiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 
 
p007 0 00 01Błażej Brzostek, Życie w trzech planach. Obrazy rzeczywistości Warszawy i Bukaresztu (1950-1970)
 
 
p007 0 00 01Dariusz Jarosz, Polskie drogi do mieszkania w okresie gomułkowskim (1956-1970)
 
 
p007 0 00 01Bartosz Kaliski, Życie religijne wiejskiej parafii katolickiej w Wielkopolsce w latach 1918-1976 (na przykładzie Chomętowa)
 
 
p007 0 00 01Natalia Jarska, Komisja Kobieca CRZZ wobec problemów kobiet pracujących (1956-1970)
 
 
p007 0 00 01Tadeusz Ruzikowski, Partia z(de)mobilizowana, czyli PZPR w stanie wojennym na przykładzie organizacji partyjnych Mazowsza oraz byłego województwa olsztyńskiego
 
 
p007 0 00 01Krzysztof Kosiński, Wojaczek w PRL-u. (Refleksje z lektury książki Katarzyny Batorowicz-Wołowiec, StanisławaBeresia, Wojaczekwielokrotny. Wspomnienia, świadectwa, relacje)
 
 
powrotPolska