Polska 1944-45/1989.
Studia i Materiały, t. 16/2018

p007 0 00 01SPIS TREŚCI

STUDIA

p007 0 00 01Krzysztof Łagojda, Więzienie karno-śledcze w Kłodzku w latach 1945–1953 (1956). Zarys problematyki

p007 0 00 01Dariusz Jarosz, Grzegorz Miernik, Pobór, wcielenie, „pruska dyscyplina”, dezercje. Wstęp do badań nad historią społeczną służby wojskowej w stalinowskiej Polsce (1950–1955)

p007 0 00 01Paweł Sasanka, Historia walki na dwa fronty. Władza – prasa – dziennikarze 1953–1955/1956

p007 0 00 01Aleksander Długołęcki, Zamknięcie „Przeglądu Kulturalnego” i otwarcie „Kultury” w 1963 roku – sukces moczarowców w ich walce o wpływy w środowisku inteligencji

p007 0 00 01Jan Olaszek, Marzec ’68 w publikacjach drugiego obiegu w PRL

 

p007 0 00 01Bogusław Tracz, Zen na poddaszu. Przyczynek do recepcji buddyzmu w Polsce

p007 0 00 01Ewelina Szpak, „Zdrowie na peryferiach”. Lecznictwo i opieka zdrowotna w praktyce codziennej pierwszych dwóch dekad PRL na przykładzie listów do władz

p007 0 00 01 Piotr Ośko, Struktury poziome PZPR w warszawskim środowisku naukowym w latach 1980–1981

p007 0 00 01Dariusz Jarosz, Zarys przygotowywanego kompendium wiedzy o historii społecznej Polski 1944–1989
 

ARTYKUŁY RECENZYJNE

p007 0 00 01Krzysztof Kosiński, Różowa jutrzenka rzeczywistości. Jerzy Kochanowski, Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956–1957

 

RECENZJE

p007 0 00 01Piotr Ossowski, Czerwona Michalina. Michalina Tatarkówna-Majkowska. Prządka – działaczka – łodzianka (Michał Przeperski)

p007 0 00 01Karolina Bittner, Partia z piosenką, piosenka z partią. PZPR wobec muzyki rozrywkowej (Piotr Donefner)

 

p007 0 00 01Krzysztof Lesiakowski, Centralna Szkoła Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945–1947 (Michał Studniarek)

p007 0 00 01Hubert Wilk, Między pragmatyzmem a oczekiwaniami. Społeczeństwo, władza i samochody w Polsce 1945–1970 (Andrzej Zawistowski)

p007 0 00 01Brian Porter-Szűcs, Poland in the Modern World. Beyond Martyrdom
(Bartosz
Kaliski)

p007 0 00 01Wykaz skrótów

 

powrotPolska