Polska 1944-45/1989.
Studia i Materiały, t. 17/2019

p007 0 00 01SPIS TREŚCI

STUDIA

p007 0 00 01Tomasz Osiński, Ziemianie w prasowym rysunku satyrycznym 1944–1956

 

p007 0 00 01Jan Olaszek, Dwie próby rozliczenia się środowiska literackie go ze stalinizmem

p007 0 00 01Dariusz Jarosz, Wielka masakra psów w Polsce gomułkowskiej

 

p007 0 00 01Maria Pasztor, Polsko-belgijska „wojna” o Kongo (1960–1963)


p007 0 00 01Adam Dziuba, Czy jutro wybuchnie wojna? Władze i społeczeństwo w czasie kryzysów berlińskiego i kubańskiego z lat 1961–1962 (na przykładzie województwa katowickiego) 

p007 0 00 01Grzegorz Miernik, „Socjalistyczny zakład pracy” w listach do władz z pierwszej połowy lat siedemdziesiątych

p007 0 00 01Ewelina Szpak, Nie(wy)godna starość. Los ludzi starych w świetle PRL-owskich skarg i zażaleń w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych

p007 0 00 01 Bartosz Kaliski, Jiří Lederer (1922–1983) – dziennikarz, dysydent, wygnaniec polityczny

p007 0 00 01Piotr Donefner, Sekretarz propagandy sukcesu. Jerzy Łukaszewicz – przyczynek do biografi i politycznej 

LEKSYKON HISTORII SPOŁECZNEJ PRL

p007 0 00 01Dariusz Jarosz, Mięso

 

p007 0 00 01Hubert Wilk, Motoryzacja w Polsce (1945–1989)

 

RECENZJE

p007 0 00 01Kaja Kaźmierska, Jarosław Pałka, Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historie mówione (Michał Studniarek)

p007 0 00 01Przemysław Gasztold, Towarzysze z betonu. Dogmatyzm w PZPR 1980–1990 (Jerzy Eisler)

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów

 

powrotPolska